Bus Bahnhof Themar – Gesamtplanung/-betreuung
Bus Bahnhof Themar Gesamtplanung/-betreuung
Caravan Stellplatz Themar Gesamtplanung/-betreuung
Caravan Stellplatz Themar Gesamtplanung/-betreuung
Dorfplatz Gemeinde Bischofrod Gesamtplanung/-betreuung
Dorfplatz Gemeinde Bischofrod Gesamtplanung/-betreuung
Dorfplatz Tachbach Gesamtplanung/-betreuung
Dorfplatz Tachbach Gesamtplanung/-betreuung
Dorfstraße Tachbach Gesamtplanung/-betreuung
Dorfstraße Tachbach Gesamtplanung/-betreuung
Georgstraße/Schulstraße - Bauvorbereitung/Bauleitung
Georgstraße/Schulstraße - Bauvorbereitung/Bauleitung
Krämerstraße - Gesamtplanung/-betreuung
Krämerstraße - Gesamtplanung/-betreuung
Meininger Weg Ellingshausen Gesamtplanung/-betreuung
Meininger Weg Ellingshausen Gesamtplanung/-betreuung
Spielplatz - Gesamtgestaltung/Bauleitung
Spielplatz - Gesamtgestaltung/Bauleitung
Sanierung Turnerstraße Themar Gesamtplanung/-betreuung
Sanierung Turnerstraße Themar Gesamtplanung/-betreuung
Schloßplatz und Mühlgasse Ellingshausen Gesamtplanung/-betreuung
Schloßplatz und Mühlgasse Ellingshausen Gesamtplanung/-betreuung